Våra Bolag

Stretch Public

Vi skapar förändringen som löser era utmaningar

Våra kunder inom den offentliga sektorn har utmaningar som kräver förändring!

Utmaningarna är bland annat kopplade till kompetensförsörjning, information – i rätt tid, i rätt format, till rätt mottagare – och effektivitet. Kunderna jobbar kontinuerligt med att hitta vägar för en effektivare ekonomistyrning.

I kundernas förändrings- och utvecklingsarbete kommer krav och behov från verksamhet, ekonomi- & styrningsfunktioner. Utveckling och förändring sker nära den dagliga verksamheten, med fokus på ständiga förbättringar. I våra uppdrag har vi ofta CFO:n som beställare.

De uppdrag vi genomför syftar till att skapa bättre struktur och enklare verktyg för ekonomisk planering och uppföljning. Effekten blir:

  • Bättre beslutsunderlag för styrning och utveckling
  • Bättre resursutnyttjande – både tid och pengar
  • Bättre nyttjande av IT-systemens funktionalitet

Vårt team består i dag av:

  • Verksamhetsutvecklare med kompetens inom förändringsledning, projektledning och förvaltningsledning.
  • Systemspecialister med kompetens inom bland annat Unit4 Business World (UBW/Agresso).
  • Verksamhetsspecialister med kompetens inom ekonomistyrning, redovisning och controllerprocesser.