Våra Bolag

Stretch Göteborg

Digitala resor för reflekterande bolag

Stretch Göteborg brinner för affärssystemet SAP och förändringsledning. Vi moderniserar företag som använder SAPs produkter i sin organisation, tar dem på en innovativ resa mot den nya tidens affärsmodeller och SAP landskap. Med agila leveransmetoder, molnteknologier och automatisade processer skapar vi användarcentrerade digitala resor för reflekterande företag. Det kan ske genom en flytt av SAP till Microsoft Azure, nya värdeskapande add-ons eller ett nytt molnbaserat ERP i form av SAP Business byDesign.

En digital resa beskriver vi som en end-to-end process, som kopplar samman teknik, processer och människor i syfte att förenkla och höja tempot i processen, med enbart den absolut nödvändiga inblandningen av en människas tid.

Stretch Göteborg är en ledande nischleverantör av SAP-relaterade tjänster med fokus på SAPs transformation mot moln- och användarcentrerade lösningar och den förändringsresa detta innebär.

Våra erbjudanden