Våra Bolag

Stretch AB

Vi leder våra marknader framåt

Stretchgruppen grundades år 2002 och består idag av 11 bolag med totalt 200 anställda. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Växjö, Köpenhamn och Oslo.

Stretch AB är gruppens moderbolag och majoritetsägare i alla bolag. Moderbolaget bedriver ingen egen konsultverksamhet.

Stretchgruppen växer organiskt och kontinuerligt, dels genom utveckling av nuvarande erbjudanden och dels genom skapandet av nya bolag och erbjudanden.

Vår vision är att alla gruppens bolag ska vara ledande inom sina respektive marknader.