Erbjudande

Webinar: Nysgjerrig på ADKAR® og Prosci sin tilnærming til endringsledelse? (20.08.20)

Kontakta oss

Da er dette webinaret for deg! På ca en time vil vi gi deg en introduksjon i Prosci sin strukturerte og evidensbaserte tilnærming til endringsledelse. Vi vil blant annet gå gjennom Prosci sin ADKAR® modell for endring på individnivå og elementene i tre fase prosessen for å lede endring på organisasjonsnivå.

Gjennom webinaret vil du få en dybere forståelse for hvorfor og hvordan man kan jobbe med endringsledelse både fra et individ og organisasjonsperspektiv, slik at man faktisk realiserer prosjektgevinster knyttet til brukeradopsjon.

Dato og tid: 20. August, 08:30 – 09:30

Klikk her for å registrere din deltakelse!

Om du vil lese mer om Prosci sin metodikk for endringsledelse allerede nå kan du klikke her

Prosci webinarserie by Stretch

Dette er første webinar av en serie på 12 som vil holdes gjennom høsten og vinteren hvor vi vil dele grunnleggende innsikt fra Prosci sine studier og deres tilnærming til endringsledelse.

I denne webinarserien vil du blant annet møte våre to Prosci instruktører, Eirik Undseth Hansen og Frederik Duun Norberg.

Kontakt oss