Blogg

De viktiga mjuka värdena i ett modernt ledarskap

Kontakta oss

Agilt eller icke-agilt. Projektledning som konsult eller chefskap i en linjebefattning. Ledarskap på plats och på distans. Innebandytränare. Pappa.

Ovanstående är några exempel på helt olika typer av kontext för ledarskap som jag fått äran att uppleva. Låt oss inleda denna text med mina egna tankar om vad som kännetecknar dessa exempel.

Initiativ som drivs agilt eller icke-agilt ställer olika typer av krav på en ledare. De agila initiativen är lite mer utforskande med en riktning, snabbfotade och rör(l)iga, medan de icke-agila kräver något mer disciplin, tålamod och noggrannhet i början men kanske upplevs tydligare i vissa lägen.

Att vara projektledare och samtidigt konsult kräver smidighet och lyhördhet. Det är en roll som kräver att man förstår ett problemområde såväl som projektmedlemmarnas samt intressenters önskemål och tankar om projektet (även om de ibland är helt orimliga).

Linjechefskapet (i mitt fall konsultchef för seniora specialistkonsulter) handlar om handlar om att balansera rollen som en lönesättande chef, kompis, lyssnare och vara en social prick som kan bjuda på sig själv under after works.

Ledarskap på plats och på distans (t.ex. p.g.a. covid-19) är två helt olika världar. Att hantera personliga problem hos projektmedlemmarna, dvs att lyssna och finnas tillhands, är en REJÄL utmaning att ta sig an på distans. Jag har fått prova på båda delarna. ”På plats” har jag som programledare lyssnat och coachat projektmedlemmar som haft alkoholproblem eller relationsproblem med sin partner. ”På distans” har jag arbetat med relationer mellan projektmedlemmar som tycker och är olika som individer. Det är alltid lättare att ta sådana möten ansikte-mot-ansikte. På distans handlar det ofta om telefonsamtal eller en skakig videokonferens. Som sagt, det är en utmaning.

Som innebandytränare har jag tränat tjejer från 8-9-årsåldern, som numera spelar på juniornivå och är 17-18 år. Även det är helt olika världar. I början räckte det att man knöt skorna och plåstrade om dem när de hade ramlat omkull. Numera är det ”all-in-ledarskap” med hela spektrat från relationsproblem mellan spelarna via relationer med pojkvänner till problem i skolan. Förutom att försöka få ihop ett LAG som klarar av att göra mål utan att släppa in särskilt många själva, så handlar det även om att hantera föräldrar och deras krav/förväntningar/mål med deras barns fritidsintressen. All-in-ledarskap.

Jag är själv pappa till två tonårstjejer. Jag tror det räcker med att bara skriva det.

Oavsett kontext, så finns det alltid en gemensam nämnare. De viktiga mjuka värdena i ledarskapet. Att kunna hantera privata problem hos projektmedlemmar. Att som projektledarkonsult driva igenom ett viktigt förändringsprojekt, samtidigt som det pågår nedskärningar och grannarna i kontorslandskapet blir varslade en efter en. Att kunna medla mellan en affärsprojektledare och en IT-projektledare där jag hyrdes in just för att det inte fungerade relationsmässigt mellan två individer i ett viktigt projekt. Ja, det är faktiskt helt sant. På intervjun så handlade 95% om mina mjuka värden som projektledare, och så bör det vara oftare i intervjusituationer. Ett modernt ledarskap handlar om mjuka värden och förmågan att; kunna lyssna, vara där, ha en trevlig fikastund ihop, coacha och lyfta, ge konstruktiv feedback och kunna ta feedback, vara en förebild, leda såväl genom roliga stunder såväl som mer jobbiga stunder, ge förutsättningar för andra att kunna lyckas.

Som alla andra företag jobbar såklart även vi på Stretch med kärnvärden och våra är Nyfiken, Resultat och Omtanke. Omtanke om såväl kunder som medarbetare är såklart en given ingrediens i det moderna ledarskapet. Nyfikenhet kring människor lika självklart. Vad får dem att må bra, trivas, växa och prestera?

Genom ett modernt ledarskap och förmågan att hantera de viktiga mjuka värdena så uppnås Resultat då leveransförmågan ökar, det skapas ett driv och en delaktighet av team- och medarbetare som projektledare och chefer bryr sig om och är måna om att de ska må bra och trivas.

Av Björn Dahlberg, Senior Project Manager & Business Analyst på Stretch Öresund.