Om Stretch

All verklig förändring sker i grupp

Vi är Stretch Group

Det är givetvis sant att förändring, för att få fästa som idé, börjar hos individen. Men om förändringen ska kunna ge en mer genomgripande effekt behöver fler människor vara med och både driva processen och bevaka att den leder åt rätt håll.

Alla välfungerande grupper är sammansatta av flera olika kompetenser, som visserligen har som mål att samverka, men där olikheter är något både eftersträvansvärt och utmanande. Det finns forskning, men också konkreta projekt, som stödjer denna tes. Ändå är det förvånansvärt ofta som konformitet och konsensus får råda. Vårt sätt att försäkra oss om att inte hamna där blev att bilda en bolagsgrupp – Stretch Group.

Vi möjliggör tillväxt

Grundidén bakom Stretch Group är att erbjuda en plattform som möjliggör tillväxt både på det personliga planet och det kommersiella. Därför har vi valt att växa som grupp av bolag snarare än som ett enskilt bolag. Vi tror att det ger bättre näring åt såväl våra kunders affär som vår egen utveckling. Vår drivkraft är att vi tror på alla människors förmåga att utveckla en bättre värld

Det pratas mycket om hållbarhet. För oss betyder det att inte förbruka mer än vad man ger tillbaka. Ofta används detta synsätt för att förklara varför man inte ska manipulera det ekologiska kretsloppet. Vi tror att hållbarhet även innefattar affärer. Det innebär att ge tillbaka mer, dels förmågan ge uppdragsgivaren återbäring på sin insats, dels att bolagen i vår grupp får hjälp att växa tillsammans.

Nyfiken, omtanke och resultat

Stretch grundades 2002 och har sedan dess växt organiskt. Idag är vi en hel grupp bestående av 11 bolag i Skandinavien med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Växjö, Köpenhamn och Oslo. Moderbolaget Stretch AB som tillika är huvudägare i alla bolag och har sitt kontor i Stockholm.

Alla bolag är självständiga med ambitionen att vara ledande på sin marknad. Vi växer kontinuerligt och organiskt, dels genom utveckling av våra nuvarande erbjudanden och dels genom skapandet av nya bolag och erbjudanden.

Vår ambition är inte att täcka in samtliga affärsmöjligheter inom vår sektor, där storlek och erbjudanden om mångfald av kompetenser avgör att förbättra världen.

Våra värderingar nyfiken, omtanke och resultat genomsyrar hela gruppen.